คําถามที่พบบ่อย

Q : บริการออนไลน์ มีอะไรบ้าง

A :กรมการขนส่งทางราง : ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (การเปิดเผยข้อมูล)

กรมการขนส่งทางราง : ระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ

กรมการขนส่งทางราง : ระบบฐานข้อมูลขนส่งทางรางในประเทศไทย

กรมการขนส่งทางราง : การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล

● การรถไฟแห่งประเทศไทย (เส้นทางทั่วประเทศ)
ซื้อตั๋ว-ตรวจสอบเส้นทาง-ตารางเวลา ได้ที่ dticket.railway.co.th

● บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS)
ตรวจสอบเส้นทางและอัตราค่าโดยสายได้ที่ www.bts.co.th
สามารถซื้อตั๋วและชำระเงินแบบออนไลน์ได้ที่ทุกสถานี (ชำระค่าตั๋วด้วย QR Code ได้แล้ว)

● การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ MRT
บัตรโดยสาร MRT สามารถเติมเงินในบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT และ MRT Plus ผ่านระบบ MRT Mobile Top Up ได้ (ผ่าน Krungthai NEXT)

Q : สอบถามเส้นทางรถไฟ / รถไฟฟ้า ในปัจจุบัน

A : ● เส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Bangkok Mass Transit) ลิงค์ www.drt.go.th
● โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 14 สายทาง ระยะทาง 553.41 กม. 367 สถานี ลิงค์ www.drt.go.th
● เส้นทางรถไฟทั่วประเทศ ลิงค์ www.railway.co.th
● หรือสอบถามสายด่วน การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

Q : ความคืบหน้าสถานะโครงการระบบขนส่งทางราง เป็นอย่างไรบ้าง?

A : อัพเดตสถานะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลิงค์ www.drt.go.th

Q : สอบถามราคาค่าโดยสาร รถไฟ/รถไฟฟ้า

A : ● ราคาค่าโดยสารมีวิธีคิดอย่างไร ลิงค์ www.drt.go.th การกำหนดอัตราค่าโดยสาร
● ตรวจสอบราคา MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน,สายสีน้ำเงิน, สีม่วง) ลิงค์ www.mrta.co.th
● ตรวจสอบราคา BTS (สายสีเขียว, สีเหลือง, สีทอง, สีชมพู) ลิงค์ www.bts.co.th

Q : ช่องทางติดต่อบริการ (สอบถามทั่วไป)

A : ● สายด่วน กรมขนส่งทางราง โทร 02 164 2626
● สายด่วน รฟท โทร 1690
● สายด่วน รฟม (MRT) โทร 0-2716-4044
● สายด่วน บีทีเอส (BTS) โทร 0 2617 6000
● หรือเว็บไซต์ www.drt.go.th

Q : หากอยากร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับระบบขนาส่งทางรางสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ไหน?

A : สามารถร้องเรียนได้ที่ เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางราง ลิงค์ www.drt.go.th

Q : หากพบหรือประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระบบขนส่งทางราง สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้าง

A : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้ทันที หรือ
ศูนย์ประสานงานสายด่วน รฟท โทร 1690, รฟม (MRT)โทร 0-2716-4044, บีทีเอส (BTS)โทร 0 2617 6000
ร้องเรียนเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่งทางราง ลิงค์ www.drt.go.th

Q : สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่หรือชานชลาในระบบขนส่งทางรางได้ที่ไหนบ้าง

A : กรณีพบปัญหาการใช้บริการ สามารถร้องเรียนไปยังสายด่วนศูนย์ประสานงานของผู้ให้บริการรถไฟ/รถไฟฟ้า แต่ละผู้ให้บริการได้ทันที หรือ ผ่านกรมการขนส่งทางราง ลิงค์ www.drt.go.th

Q : สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับตั๋วโดยสารได้ทางไหนบ้าง (ทุกอย่างที่เกี่ยวกับราคา ตั๋ว การขอคืนเงิน)

A : ● ช่องทางการร้องเรียน ผ่านสายด่วนผู้ให้บริการที่ใช้งานได้ทันที หรือที่ กรมการขนส่งทางราง ลิงค์ www.drt.go.th
● ช่องทางการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนตั๋วโดยสาร (อาจมีค่าธรรมเนียม)
● ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับผู้ที่ซื้อผ่านออนไลน์
● ผ่านเคาท์เตอร์ให้บริการ ณ.จุดให้บริการขาย ตามเงื่อนไขตามที่กำหนดของผู้ให้บริการ

Q : หากพบเห็นพนักงาน หรือการบริการที่ไม่สุภาพสามารถร้องเรียนได้ทางไหนบ้าง

A : ● ร้องเรียนผ่านสายด่วนผู้ให้บริการได้ทันที
● สายด่วน รฟท โทร 1690
● สายด่วน รฟม (MRT) โทร 0-2716-4044
● สายด่วน บีทีเอส (BTS) โทร 0 2617 6000
● หรือเว็บไซต์ www.drt.go.th


ค้นหาคำถาม

Skip to content