ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและรบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

Download

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Download ( PDF, 4274140 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ