ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการขนส่งทางรางฯ

ดาวน์โหลด ( PDF, 122577 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์