ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download

ประกาศกรมการขนส่งทางรางฯ

Download ( PDF, 122577 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์