ประกาศการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณระยะที่ ๑ (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ( PDF, 171404 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ

Skip to content