ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอพพิเคชั่น DRT Crossing Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอพพิเคชั่น DRT Crossing Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 221672 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content