ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ

ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ

Download

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.04

Download ( PDF, 2235973 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ