รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ระยะเวลา 60 เดือน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ระยะเวลา 60 เดือน)

Download

เอกสารประกอบ

Download ( PDF, 184956 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ