รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ระยะเวลา 60 เดือน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ระยะเวลา 60 เดือน)

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ( PDF, 184956 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ

Skip to content