ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อ PPบอร์ด จำนวน ๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อ PPบอร์ด จำนวน ๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 78179 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content