ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 82989 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content