ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแลลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 271494 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content