ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของกรมการขนส่งทางราง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของกรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 203324 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศราคากลาง

Skip to content