โปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ

การท่องเที่ยวทางรถไฟฯ มีหลากหลายสถานที่ นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้ง นำเที่ยวทางรถไฟ
และการรถไฟฯ ได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวรถจักรไอน้ำในวันสำคัญ ดังนี้.-

  1. วันที่ 26 มีนาคม ของทุกปี (วันสถาปนากิจการรถไฟ)
  2. วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี (วันปิยมหาราช)

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คำถามเกี่ยวกับรถไฟไทย