การทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (Bogie Container Flat Wagon, BCF)

การทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (Bogie Container Flat Wagon, BCF)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1451538 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์