บทวิเคราะห์ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

รายงานสำหรับผู้บริหารเรื่องปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (UIC 2023) และบทความ เรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันและมุมมองของภาคส่วนระบบรางกรณีปัญญาประดิษฐ์ (UIC 2021) ของ International Union of Railways ได้นำเสนอข้อมูลในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในหลากหลายแง่มุม ทั้งการให้นิยามความหมาย ขั้นตอนการสร้างปัญญาประดิษฐ์การนำไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของงานด้านระบบราง เช่น การรับรู้และวิเคราะห์ภาพเพื่อป้องกันการก่อการร้าย การใช้แชทบอทหรือโปรแกรมในการตอบคำถาม โดยอัตโนมัติในการช่วยเหลือในการจองบัตรโดยสาร การคาดการณ์การจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง/กลไก (Machine Learning: ML) ด้วยข้อมูลมากมายของผู้โดยสาร การใช้หุ่นยนต์ตามสถานี/บนรถไฟ/ศูนย์ซ่อมบำรุง เพื่อช่วยเหลืองานของมนุษย์ นอกจากนี้ในรายงานและบทความยังให้ข้อมูลความท้าทายในการนำ AI ไปใช้ รวมถึงข้อจำกัดด้านต่าง ๆ และแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาเพื่อให้การนำ AI ไปใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับบทวิเคราะห์นี้ ได้นำข้อมูลบางส่วนจากรายงานและบทความดังกล่าว มานำเสนอเฉพาะการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในส่วนงานการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับระบบราง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 772873 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้

Skip to content