ปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศจำแนกรายประเภทสินค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

Download

ดาวน์โหลด

Download ( Excel, 34304 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in คลังความรู้