รถจักร (Locomotive)

เป็นรถขนส่งทางรางที่มีระบบขับเคลื่อนในตัวเอง โดยมีหน้าที่หลักในการลากจูงรถตู้อื่น ๆ ในขบวน นอกจากนี้รถจักรอาจมีหน้าที่อื่น ๆ เช่น จ่ายลมอัดหรือกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผลิตและใช้งานรถจักรอยู่ 6 ประเภทหลัก ได้แก่

1. รถจักรไฟฟ้า/Electric Locomotive

2. รถจักรดีเซลไฟฟ้า/Diesel-Electric Locomotive

3.รถจักรดีเซลไฮดรอลิค/Diesel-Hydraulic Locomotive

4. รถจักรไอน้ำ/Steam Locomotive

5. รถจักรก๊าซเทอร์ไบน์/Gas Turbine Locomotive

6. รถจักรไฮบริด/Hybrid Locomotive

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้