รถไฟโดยสาร Passenger Train

เป็นรถขนส่งทางรางที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งผู้โดยสาร จึงจำเป็นต้องออกแบบให้มีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาวะของผู้โดยสาร เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ระดับเสียง ระบบห้องน้ำ รวมไปถึงการประกอบอาหาร เป็นต้น โดยในปัจจุบัน รถไฟโดยสารนั้นนับเป็นรถไฟที่มีความหลากหลายมากที่สุด เนื่องจากจุดประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละตู้ เช่น ตู้โดยสารปกติ ตู้นอน ตู้เสบียง ตู้ขนสัมภาระ รวมถึงตู้รถไฟในเมืองระยะใกล้ที่เน้นให้ผู้โดยสารยืนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีขบวนรถไฟระบบขับเคลื่อนในตัว (Multiple Unit) ทำให้ไม่ต้องใช้รถจักรในการทำขบวน เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟดีเซลราง รถไฟฟ้าในเมือง เป็นต้น

รถไฟโดยสารสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

  1. ตู้โดยสาร (Coach)
  2. ขบวนรถไฟฟ้า (Electric Multiple Unit – EMU)
  3. ขบวนรถไฟดีเซล (Diesel Multiple Unit – DMU)
  4. รถไฟ BMU (Bi-Mode Multiple Unit)

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้