แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด ( PDF, 224282 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่การดำเนินการตามระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

Skip to content