กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ด้านระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้าในเมือง

กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ด้านระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้าในเมือง ภายใต้ “โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง)” จัดขึ้น ณ ห้อง The Mitr-ting Room ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ โดยภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านระบบราง รวมถึงมีนิทรรศการที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมและเรียนรู้ และได้มีโอกาสทดสอบระบบและควบคุมการเดินรถ รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า โดยมีผู้ให้ความสนใจในวันแรกอย่างมากมาย ซึ่งงานยังมีอีก 1 วันในวันพรุ่งนี้ (18 พฤศจิกายน 2566 ) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานและรับของที่ระลึกที่หน้างาน

สำหรับในงานมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ มีการบรรยายทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่

1) ระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณรถไฟในเมือง

2) มาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถไฟ

3) การวิเคราะห์สาเหตุ และการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งทางราง

4) เทคโนโลยีอุบัติใหม่และความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบขนส่งทางราง

และส่วนสำคัญของงานอีกหนึ่งอย่างคือ การจัดนิทรรศการรถไฟฟ้าในเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยโซนเรียนรู้ 6 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 โปรแกรมแบบจำลองห้องปฏิบัติการควบคุมการเดินรถ

โซนที่ 2 ระบบตรวจสอบกระแสรั่วไหลในระบบไฟฟ้ากระแสตรง

โซนที่ 3 ชุดสาธิตการเดินรถไฟ

โซนที่ 4 ชุดจำลองการขับรถไฟ

โซนที่ 5 ชุดรางตัวนำ

โซนที่ 6 ชุดสายส่งสัญญาณประเภทแพร่กระจายคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า (Leaky Feeder Cable)

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังวิดีโอ

Skip to content