“ขนส่งทางรางเส้นทางสร้างสุข”

ผู้ชนะรางวัลที่ 2 จากกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างสุข”
โดยนายภาคิณ ผู้กำจัด

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ