“ขนส่งทางรางเส้นทางสร้างสุข”

ผู้ชนะรางวัลที่ 2 จากกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างสุข”
โดยนายภาคิณ ผู้กำจัด

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in สื่อ/วิดีโอ