ขร. ลงพื้นที่เข้าพบผู้ให้บริการระบบราง เพื่อรับทราบเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า ประกอบการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า

จันทร์ที่ 15 ส.ค. 2565 : นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง และนางสาวจีรวรรณ หงสกุล ผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าพบผู้ให้บริการระบบราง เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า โดยมีผู้แทนบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน (BTSC) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (Era-1) เข้าร่วมหารือ

การลงพื้นที่เข้าพบผู้ให้บริการระบบรางครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ ขร. ได้ดำเนินการรวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า พบว่ามีเหตุขัดข้องในเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 19 ครั้ง และเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 17 ครั้ง โดยช่วงเช้าได้เข้าพบ BTSC ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส และช่วงบ่ายได้เข้าพบ รฟม. และ BEM ณ ห้องประชุมสถานีเตาปูน และเข้าพบ Era-1 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน โดยจากการหารือพบว่า เหตุขัดข้องที่พบส่วนใหญ่เป็นเหตุขัดข้องเล็กน้อย (Minor Incident) ทำให้เกิดความล่าช้าเฉลี่ย 5-10 นาที เช่น เหตุประตูรถขัดข้อง ระบบไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนขัดข้อง เป็นต้น โดยได้หารือแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้องแต่ละกรณี รวมทั้งแนวทางการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุขัดข้องตามรอบระยะเวลา (Preventive Maintenance) และการแก้ไขเหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance) ทั้งการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ขัดข้องทั้งชุด หรือสำรองขบวนรถเพื่อทดแทนได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการเก็บข้อมูลสถิติการขัดข้องต่างๆ (Log file) เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุของเหตุขัดข้องที่พบบ่อย (Lesson Learn) ทำให้เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง แล้วสามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของสาเหตุการขัดข้อง และสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีต่อไป นอกจากนี้ ยังเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบถึงเหตุขัดข้อง ประกอบการวางแผนการเดินทางอีกด้วย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content