ขร. เร่งทำแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP2 เพื่อพัฒนาการเดินในอนาคตอย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางรางที่น่าสนใจผ่านช่องทางต่างๆได้ที่
Youtube : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม
Website : drt.go.th

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังวิดีโอ

Skip to content