นับถอยหลังกับการเปิดให้บริการ “สถานีกลางบางซื่อ”

นับถอยหลังกับการเปิดให้บริการ “สถานีกลางบางซื่อ”

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in สื่อ/วิดีโอ