น้องโบกี้ น้องโทมัส พาทัวร์

ผู้ได้รางวัลชมเชย จากกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างสุข”
โดยน.ส.กัลยรัตน์ หุ่นเครือ

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in สื่อ/วิดีโอ