ระบบรางสร้างเศรษฐกิจไทย

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ในประเด็น “ระบบรางสร้างเศรษฐกิจไทย” ได้ในรายการเพื่อประชาชน ช่วงพูดตรงประเด็น ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5
ออกอากาศในวันที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 17.30 -18.00 น.

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ