วีดิทัศน์ชี้แจง กรณี สถานีอยุธยา รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย

วีดิทัศน์ชี้แจง กรณี สถานีอยุธยา รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)

หนึ่งในโครงการสำคัญที่รัฐบาลเร่งรัดผลักดันและยกระดับรถไฟไทยก้าวสู่สากล
เชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาค

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ

Skip to content