“สถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ณ สถานีกลางบางซื่อ” 1 ในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย

โครงการนำร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ต้นแบบสถานีอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G แห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ 5G ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งพื้นที่มีความคุ้มค่าในการดำเนินการ 5G เป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อการโดยสารทางบกในทุกรูปแบบโดยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และอื่นๆ ในการช่วยเหลือนักเดินทาง (รวมถึง เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ) การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ การให้บริการข้อมูลการเดินทาง นำทางในสถานี ตารางเวลาการเดินทาง แนะนำสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว บริการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารด้วยระบบภาพ บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง บริการแจ้งเตือนและช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริการโต้ตอบด้วยภาษาไทย อังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่สำคัญเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้จริง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์