หลักการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักสากล

หลักการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักสากลจะต้องง่าย – กระชับ – มีความยั่งยืน – ระบุตำแหน่งได้ชัดเจน – เฉพาะเจาะจง – มีความเชื่อมโยงกัน

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in สื่อ/วิดีโอ