เทปบันทึกการสัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตอน รถไฟความเร็วสูงไร้ผลกระทบด้านเสียง ในรายการ Business Watch ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16

Announced by

ผู้ดูแลระบบ

Other posts in สื่อ/วิดีโอ