แนวทางการบริหารระบบรางของไต้หวัน อะไรที่ดีเราเอามาปรับใช้กับประเทศไทยได้

แนวทางการบริหารระบบรางของกรุงไทเป ไต้หวัน ที่มีขนาดประชากร วิถีชีวิต การเดินทาง และราคารถไฟฟ้าใกล้เคียงกับไทย อะไรที่ว่าดีของรถไฟฟ้าไทเป อะไรที่เราเอามาปรับใช้กับประเทศไทยได้

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังวิดีโอ