โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

กรมการขนส่งทางรางติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

#กรมการขนส่งทางราง #ระบบขนส่งทางราง #การขนส่งทางราง

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in สื่อ/วิดีโอ