DRT Present EP.1 : การบำรุงรักษาทางด้วยวิธีการอัดหินหมอน 8 จุด

กรมการขนส่งทางรางนำเสนอวิธีการอัดหินหมอน 8 จุด ซึ่งถือเป็นการบำรุงรักษารางรถไฟอย่างหนึ่ง สามารถดำเนินการบนรางได้โดยตรง (On Track Maintenance) /เพียงแค่ยกราง เพื่อให้หินใต้หมอนรองรางแน่นอย่างเพียงพอที่จะรับน้ำหนักกดทับ และถ่ายเทลงโครงสร้างทางส่วนล่างโดยไม่เสียรูป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังวิดีโอ