ปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ผู้ใช้บริการรวมทั้งหมด 42,186,710 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

1. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 40,105,814 คน-เที่ยว (95.1%)

2. รถไฟระหว่างเมือง 2,080,896 คน-เที่ยว (4.9%)

หมายเหตุ : คน-เที่ยว หมายถึง หน่วยการนับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ คือ ผู้โดยสารแตะเข้าสู่ระบบจนออกจากระบบ นับเป็น 1 คน-เที่ยว

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่อินโฟกราฟิก

Skip to content