กรมการขนส่งทางรางร่วมกับ 15 พันธมิตรด้านระบบราง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย” พร้อมเดินหน้าทำแผนพัฒนาระบบรางในปี 2564

Announced by

ผู้ดูแลระบบ

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์