จะเกิดอะไรขึ้น! หากความไม่มีจิตสำนึกทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

รณรงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

ติดตามข่าวสารของกรมการขนส่งทางรางได้ที่
Facebook : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม
Youtube : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

#กรมการขนส่งทางราง #ระบบขนส่งทางราง #จุดตัดทางรถไฟ

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in คลังวิดีโอ