กรมการขนส่งทางราง เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมโดยสารรถไฟฟ้าฟรี!!! ใน “วันเด็กแห่งชาติ” หรือเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้ มาร่วมเรียนรู้สร้างประสบการณ์ด้านขนส่งสาธารณะทางราง และพบกับกิจกรรมพิเศษและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดแนวรถไฟฟ้า

กรมการขนส่งทางราง เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมโดยสารรถไฟฟ้าฟรี!!! ใน “วันเด็กแห่งชาติ” หรือเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้ มาร่วมเรียนรู้สร้างประสบการณ์ด้านขนส่งสาธารณะทางราง และพบกับกิจกรรมพิเศษและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดแนวรถไฟฟ้า

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของกรมการขนส่งทางรางได้ที่

Youtube / Twitter / Tiktok : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

Website : www.drt.go.th

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content