กรมรางเผยศุกร์สิ้นเดือนมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 92,038 คน-เที่ยวสูงสุดตั้งแต่เปิดทดลองการเดินรถมา ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวมถึง 1,663,008 คน-เที่ยว สูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์ covid-19 เกิดขึ้น

กรมรางเผยเมื่อวาน ศุกร์สิ้นเดือนมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 92,038 คน-เที่ยวสูงสุดตั้งแต่เปิดทดลองการเดินรถมา ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวมถึง 1,663,008 คน-เที่ยว สูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์ covid-19 เกิดขึ้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 (เมื่อวาน) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 92,038 คน-เที่ยว ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวมเป็น 1,663,008 คน-เที่ยว สูงที่สุดตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมือง จำนวน 74,992 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 27,357 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 47,635 คน-เที่ยว) และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,588,016 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

1) รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 72,447 คน-เที่ยว

2) รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จำนวน 26,329 คน-เที่ยว (รวมจำนวนผู้โดยสารรถไฟทางไกลมาต่อสายสีแดงฟรี จำนวน 197 คน-เที่ยว)

3) รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 439,196 คน-เที่ยว

4) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จำนวน 51,117 คน-เที่ยว

5) รถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 898,381 คน-เที่ยว

6) รถไฟฟ้าสายสีทอง จำนวน 8,508 คน-เที่ยว

7) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 92,038 คน-เที่ยว (สูงที่สุดตั้งแต่เปิดทดลองการเดินรถ)

โดยจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางสูงสุดก่อนหน้านี้ไม่นาน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมา) จำนวน 1,587,964 คน-เที่ยว แต่ศุกร์วานนี้ มีผู้ใช้บริการระบบรางเพิ่มขึ้นทุกเส้นทาง จึงเป็นการทำสถิติใหม่ ทั้งนี้ ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ (1-2 กรกฎาคม 2566) รถไฟฟ้ามหานครจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 ถึงเวลา 22.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานีต่างๆ ก่อนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการเวลา 06.00-24.00 น. ครบทุกสถานี มีความถี่ชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 17.00-20.00 น.) ทุก 5 นาที และนอกชั่วโมงเร่งด่วนทุก 10 นาที ค่าโดยสาร 15-45 บาท ซึ่งเมื่อได้เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล(ที่สถานีลาดพร้าว) สายAirport Rail Link(ที่สถานีหัวหมาก) และbts สายสุขุมวิท (ที่สถานีสำโรง) ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าที่ใช้บัตร EMV ในการเดินทางระหว่างสายเฉลิมรัชมงคล(สีน้ำเงิน) กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า โดยหากเดินทางจากสายสีน้ำเงินเข้าสีเหลือง จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 15 บาท ส่วนสายสีเหลืองเข้าสู่สีน้ำเงิน จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 14 บาท โดยหากประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทั้งขาไปและขากลับ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าแรกเข้าได้ประมาณ 29 บาทต่อวัน ซึ่งในการยกเว้นค่าแรกเข้าโดยการใช้บัตร EMV นั้น เมื่อแตะบัตรเข้าระบบรถไฟฟ้าจะถูกเก็บเต็มราคาก่อน และจะได้รับคืนเงินค่าแรกเข้ากลับเข้าบัตรเครดิต/เดบิตไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เชื่อมั่นว่า การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมถึงสายสีต่างๆ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคตจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย สร้างความสุขการเดินทางระบบรางให้กับคนไทยอย่างมุ่งมั่นต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์