ขร. จับมือ รฟฟท. ร่วมหาวิธีป้องกันระบบจ่ายไฟในรถไฟฟ้าสายสีแดง

วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ประชุมหารือ และลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้อง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง

ที่ผ่านมารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมีความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งสาเหตุมาจากการขัดข้องด้านระบบไฟฟ้าบ่อยครั้ง โดยทาง รฟฟท. ได้ชี้แจงว่า เหตุขัดข้องดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้เวลาไม่นาน แต่เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ โดยจำเป็นต้องลดระดับอุปกรณ์รับไฟฟ้า (แพนโทกราฟ) ของรถไฟฟ้าทุกขบวนที่อยู่ในบริเวณแหล่งจ่ายไฟเดียวกันลงก่อน จากนั้นจึงจะจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง และค่อยปรับระดับอุปกรณ์รับไฟฟ้าขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายกับขบวนรถ และอันตรายจากประกายไฟเมื่อมีกระแสไฟฟ้าในระบบ

ดังนั้นเพื่อป้องกันระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และให้บริการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขร. และ รฟฟท. จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ให้แยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างศูนย์ซ่อมบำรุงกับสถานีกลางบางซื่อที่อยู่บนเส้นทางหลักที่ให้บริการ เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินรถ เนื่องจากปกติศูนย์ซ่อมบำรุงมีกิจกรรมที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากและมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการตัดกระแสไฟฟ้าได้ รวมทั้ง ขอให้ รฟฟท. พิจารณาเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในจุดที่มีความเสี่ยง เช่น ติดตั้งแผ่นป้องกันอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะที่อยู่ใกล้ทางสัญจร ซึ่งมีโอกาสที่วัตถุหรือสิ่งของจะรบกวนอุปกรณ์หรือระบบจ่ายไฟฟ้า ทำให้เกิดการลัดวงจรชั่วคราว และส่งผลให้ระบบตัดกระแสไฟฟ้าตามมา รวมถึงเห็นควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมระยะไกล (SCADA) ให้สามารถเก็บข้อมูลและวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ภาพข่าว