ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ณ ถลาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ณ ถลาง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 85203 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content