ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กรมการขนส่งทางราง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 85219 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง