ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของกรมการขนส่งทางราง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของกรมการขนส่งทางราง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 203324 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง