สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 105619 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง