สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 818586 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง