ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 81187 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง