ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟนีออน ๓๖W จำนวน ๒๐๐ ดวง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟนีออน ๓๖W จำนวน ๒๐๐ ดวง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 80857 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง