ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๙ มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๙ มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 82170 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content