ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินโครงการ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓ ปี กรมการขนส่งทางราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินโครงการ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓ ปี กรมการขนส่งทางราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 76975 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง