ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินโครงการ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓ ปี กรมการขนส่งทางราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินโครงการ งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓ ปี กรมการขนส่งทางราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 76975 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง