ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ รายการไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และขาตั้งกล้องเดี่ยว (monopod) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ รายการไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และขาตั้งกล้องเดี่ยว (monopod) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 83565 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง