ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๖ มาตรฐาน

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๖ มาตรฐาน

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 396708 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง