ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการถังทิ้งผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ Waste Cartridge (Fuji DPCP๓๑๕DW) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการถังทิ้งผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ Waste Cartridge (Fuji DPCP๓๑๕DW) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 232015 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา